ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !

Loading...
Có một ngôi trường mà trong tất cả chúng ta sẽ không bao giờ học hết và tốt nghiệp, đó chính là… Trường đời! Vì vậy hãy “sống chậm lại để cảm nhận”, hãy “sống chân thành và yêu thương” đi bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao !
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
Dưới đây là 7 lời dạy của ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA:
1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. 
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
2. Thứ hai, “học nhu hòa”
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
3. Thứ ba,  “học nhẫn nhục”
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
4.Thứ tư, “học thấu hiểu”
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
5. Thứ năm, “học buông bỏ”
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
6. Thứ sáu, “học cảm động”
Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !
 7. Thứ bảy, “học sinh tồn”
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA dạy 7 bài học, càng học càng thấm !