Hành thiện là việc nên làm, nhưng hiểu rõ việc mình làm và ý thức đến hậu quả của nó cũng là điều quan trọng.

Loading...
Gà gáy thì trời sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Gà không gáy thì trời vẫn sáng, vì đó là quy luật của tự nhiên, không phụ thuộc vào việc con gà có gáy hay không. Điều quan trọng là khi trời sáng, ai là người sẽ thức tỉnh và hành động.

Hành thiện là việc nên làm, nhưng hiểu rõ việc mình làm và ý thức đến hậu quả của nó cũng là điều quan trọng.
Hành thiện là việc nên làm, nhưng hiểu rõ việc mình làm và ý thức đến hậu quả của nó cũng là điều quan trọng. Ảnh internet.

Sự giác ngộ của mỗi người không hẳn là phụ thuộc người ta biết nhiều bao nhiêu mà là phụ thuộc vào việc hiểu đúng được bao nhiêu trong những điều đã biết. 

Giác ngộ không phải là món quà có thể đem cho và tặng, mà phụ thuộc vào việc người ta dùng "tâm không" cầu đạo hay dùng "trí hiểu" để cầu đạo. "Tâm không" cầu đạo có thể ví như một tờ giấy trắng được viết lên những kiến thức về đạo khi nhân duyên hội tụ. "Trí hiểu" cầu đạo thì bản thân cái "hiểu" đã chiếm hết nhiều chữ trên trang giấy, hình thành nên thành kiến đúng- sai, và trở ngại cho việc truyền cầu chân lý. Khi nhân duyên, phước duyên hội tụ viên mãn thì quả giác ngộ sẽ tự chín.

Chia sẻ tri thức với ý tưởng cầu mong người ta cũng hiểu biết và sớm thức tỉnh là thiện tâm thiện ý. Nhưng chia xẻ với việc mong cầu phước báo hay nghĩ mình đang hoằng dương giáo pháp là việc làm vọng tưởng và sai lầm. Vì bản thân việc còn mong cầu phước báo là còn chưa thật sự buông xả, tâm còn vướng mắc vào hành vi và mục đích cầu tư lợi... là còn vọng niệm, chưa đạt đến tâm không.

Bản thân chưa thực sự đạt đến chân chính giác ngộ, còn đứng giữa bến mê và bờ giác... thì cái mà người ta tưởng là đang "hoằng dương giáo pháp" thực tế chỉ là nhân lên những cái sai lầm và ngộ nhận. Tâm tham và vọng tưởng chưa từ bỏ thì vô tình đã sa vào vô minh, tự tôn và ngạo mạn... mà không hề hay biết.

Như vậy thì ta phải làm gì để tránh sa vào vọng tưởng và vô minh? Ta chia xẻ kiến thức với thiện chí là học hỏi, và luôn tâm niệm rằng những điều mình chia xẻ chỉ để mọi người tham khảo và chưa hẳn là đã đúng đắn trăm phần trăm, là tuyệt đối. Đã tự ý thức không hẳn là tuyệt đối thì không sa vào tranh biện đúng- sai, phải - trái.

Dù có tham gia vào biện biệt đúng sai, thì điều ta muốn biết và hướng đến là chân lý và sự thật. Khi tâm đã không tranh thì dù người ta có nghĩ gì và hay đánh giá ra sao là chuyện của họ, bản thân mình không động tâm vào ngoại cảnh thì tự mình đã thường trụ trong tự tại và an lạc.

Kết quả của việc làm có đem lại phước đức hay không thì tương lai hồi báo sẽ là đáp án trả lời. Dù có nghĩ đến hay lo lắng thì ta cũng không đủ trí huệ mà quán sát nhân quả nên lo nghĩ đến nó là việc thừa thãi. 

Tuy ta làm với lòng thành và thiện ý nhưng lại gặp điều thị phi hay trở ngại thì đó cũng là bình thường, vì chắc gì nghịch cảnh đó là quả của những việc làm  hôm nay. Một quả báo có thể đến từ một kiếp hay nhiều kiếp trong quá khứ hội tụ đến, vì thế ta đừng vì đó mà giao động ý chí mà đánh mất niềm tin vào việc làm với thiện tâm của mình. Chúc các bạn thành công và thường trú trong tự tại, an lạc.
Tuệ Tâm (s/t)