TỪ THỂ THAO (SPORT) BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Loading...

Từ thể thao (sport) xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1829, do nhà văn Sir Walter Scott dịch từ chữ Desport trong tiếng Pháp sang. Desport có nghĩa là trò giải trí, tiêu khiển. 


TỪ THỂ THAO (SPORT) BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Ngày nay, nghĩa của từ thể thao (sport) bao gồm tất cả các hoạt động mà con người có thể thực hiện với sức lực của mình. Tuy nhiên, từ này không chỉ có định nghĩa chung là các hoạt động thể chất đã khiến loài người say mê thích thú từ thời tiền sử tới giờ, mà còn là tinh thần mà những hoạt động ấy đem lại.

Ngày nay, mặc dù từ thể thao (sport) vẫn được dùng để chỉ các cuộc thi đấu ở cấp nghiệp dư và chuyên nghiệp, nhưng trong tiếng Anh, người ta vẫn còn giữ ý nghĩa ban đầu của nó, vì vậy nếu một người được cho là good sport có nghĩa là một người dễ chịu và biết đùa.

AI ĐÃ PHÁT MINH RA ĐĨA BAY TRONG MÔN NÉM ĐĨA?
Fred Morison, một kỹ sư người Mỹ, đã phát minh ra chiếc đĩa bay Frisbee đầu tiên từ năm 1955, sau khi quan sát một nhóm sinh viên đại học Yale, Mỹ ném một chiếc đĩa đựng bánh Flăng khi đùa nghịch.

Ruby Nguyễn