Có thể bạn muốn biết: Các lục địa được hình thành từ khi nào?

Loading...

250 triệu năm trước, hành tinh chúng ta chỉ có một lục địa duy nhất gọi là Pangea (một từ gốc Hy Lạp, có nghĩa là toàn bộ Trái Đất), được bao quanh bởi một đại dương có tên Panthalassa (tiếng Hy Lạp nghĩa là toàn bộ biển cả). 


Có thể bạn muốn biết: Các lục địa được hình thành từ khi nào?
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Khoảng 150 triệu năm trước, Pangea tách đôi và tạo thành hai lục địa: Laurasia, gồm nhóm các lục địa mà sau này tách thành Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và đảo Greenland; và Gondwana là tập hợp của các lục địa phía nam xích đạo (châu Phi, Nam Mỹ, châu Úc và châu Nam Cực). 

Panthalassa khi đó cũng trải qua quá trình bị chia cắt và từ một đại dương duy nhất đã trở thành Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Khoảng 100 triệu năm trước, Laurasia và Gondwana phân chia và tạo thành những lục địa nhỏ hơn và gần giống với các lục địa ngày nay: châu Phi được tách rời với Nam Mỹ và lục địa châu Úc tách rời với lục địa Nam Cực.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA SAU 50 TRIỆU NĂM NỮA?
Các lục địa vẫn luôn không ngừng dịch chuyển, trôi đi, nên theo lý thuyết địa lý thì châu Phi sẽ tiến sát lại Châu Âu. Việc này sẽ dẫn đến biển Địa Trung Hải co lại thành một hồ nhỏ, khiến cho Sicily, Sardinia và Corsica tiến lại gần nhau. Châu Úc sẽ tiến gần tới châu Á và châu Mỹ từ bắc tới nam sẽ chuyển dịch về phía tây, góp phần mở rộng thêm Đại Tây Dương.

Ruby Nguyễn