AI ĐẶT KINH TUYẾN GREENWICH LÀ KINH ĐỘ 0?

Loading...

Năm 1881, tại Hội nghị Địa lý quốc tế lần thứ ba, một số nhà địa lý nổi tiếng đã đưa ra đề nghị lấy kinh tuyến Greenwich làm kinh độ 0 (00), với mục đích là lấy kinh tuyến này và thời gian tại đó làm điểm mốc tham chiếu cho tất cả các quốc gia trên thế giới. 


AI ĐẶT KINH TUYẾN GREENWICH LÀ KINH ĐỘ 0?
Ảnh sưu tầm internet.

Ý tưởng này lúc đầu không được tất cả các nước chấp nhận và tới năm 1884, tại Hội nghị Địa lý quốc tế tại Washington, vấn đề này lại một lần nữa được đưa ra. Lần này, tất cả các nước đều chấp thuận. Giờ Greenwich bắt đầu có hiệu lực từ năm 1912 tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về thời gian.

GIỜ GREENWICH LÀ GÌ?
Greenwich là một vũng ngoại ô London phía nam sông Thames. Năm 1675, Đài thiên văn Hoàng gia nổi tiếng đã được xây dựng tại đây. Hiện nay, Đài thiên văn không còn được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thiên văn nữa, nhưng nó vẫn có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là nơi kinh độ 0 (00) đi qua.

CHÊNH LỆCH TỚI BẢY GIỜ…
Một số nước như nước Mỹ, Nga và Canada quá rộng lớn nên trong cùng một đất nước vẫn có sự chênh lệch giữa các múi giờ. Ví dụ, ở Nga, nếu ở Matxcova đang là 8h tối thì ở Vlavostok, cũng vẫn thuộc nước Nga, lại đã là 3h sáng ngày hôm sau. Một số nước nằm ở hai múi giờ được áp dụng cách tính giờ như sau: thêm 30 phút hoặc 45 phút nữa vào giờ Greenwich. Ví dụ, để tính thời gian ở Nepal, chúng ta cần phải cộng thêm vào giờ Greenwich 5 giờ và 45 phút.

TRÊN THẾ GIỚI CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU MÚI GIỜ?
Trên thế giới có tất cả 24 múi giờ. Điều đó có nghĩa là Trái đất được chia thành 24 múi, mỗi múi lại cách múi liền sát nó 1 giờ đồng hồ và mỗi múi rộng 150. Múi giờ số 1 là múi giờ Greenwich, và giờ vũ trụ (UT) – đóng vai trò là giờ gốc để tham chiếu cho cả thế giới – được tính từ múi giờ này. Từ Greenwich nếu đi về phía Tây (về phía châu Mỹ), giờ sẽ giảm dần. Vì vậy, nếu ở Greenwich là 11 giờ sáng, thì ở New York mới là 6 giờ sáng, trong khi ở Sydney đã là 9 giờ tối.

Ruby Nguyễn